– Regjeringen bryter barnekonvensjonen

0Shares

Barn må vente i årevis på å møte foreldrene som får opphold på humanitært grunnlag, konstaterer leder av Redd Barnas rettighetssenter, Marianne Borgen.

– Vi stiller også spørsmål om dette bryter med FNs barnekonvensjon som ble innlemmet i norsk lov i sommer, sier Borgen til P4.

Dette betyr i praksis at for eksempel en somalisk kvinne som kommer til Norge, først må lære seg norsk, overkomme eventuelle psykiske problemer, og skaffe seg en fulltidsjobb før hun kan møte barna igjen. Asylsøkernes interesseorganisasjon, NOAS, mener kravet virker mot sin hensikt.

– Mange av dem som får opphold på humanitært grunnlag i Norge kan man betegne som flyktninger. Det vil si at de har familie i hjemlandet som lever i en svært vanskelig situasjon, og kanskje er utsatt for forfølgelse selv. Skal man ikke bli gjenforent med disse, vil det gå ut over den psykologiske situasjonen i Norge, og det kan vanskeliggjør en integreringsprosess, sier Morten Tjessem i NOAS.

Kommunalminister Erna Solberg sier tilstrømningen av innvandrere er så stor at Norge ikke har mulighet til å la alle flyktningene bli gjenforent med barna sine. Solberg avviser at dette bryter med internasjonale konvensjoner.

– Vi har foretatt en vurdering, og mener ikke at vi bryter barnekonvensjonen eller den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den praksisen vi har lagt oss på er i tråd med den de aller fleste europeiske land har, sier Solberg.