Husbanken mangler 100 millioner

0Shares

Tall fra Husbanken fra slutten av august viser at behovene til disse gruppene er langt større enn Husbanken har penger til.

Kommunene trenger 183 millioner kroner for å sørge for at de aller mest vanskeligstilte får seg bolig i løpet av høsten, men hadde i slutten av august bare 75 millioner kroner igjen til dette.

Det betyr et sprik på nesten 108 millioner mellom det kommunene har meldt inn som et absolutt behov, og det staten har til rådighet.

Husbanken innrømmer at kassa snart er tom.

– Det er ingen tvil om at det innmeldte behovet langt overstiger de midlene vi har til rådighet, sier regiondirektør Bård Øistensen i Husbanken region Oslo, til Dagsavisen.