Kritisk til Solbergs effektivisering

0Shares

Jeg kan vanskelig se at en hurtigekspedering kan gjennomføres uten at rettssikkerheten kompromitteres. Dette minner mest av alt om skremselspropaganda, sier NOAS-generalsekretær Morten Tjessem til NTB.

Ifølge Aftenposten er den gjennomsnittlige behandlingstiden for alle asylsøknader nå 216 dager. Tjessem sier at saksbehandlingen raskest mulig kan gjøres unna i løpet av 2-3 uker, selv i kurante saker der alle opplysninger er lett tilgjengelige: Det skal gjøres et intervju av asylanten som så skal vurderes av en saksbehandler. I tilfelle utsendelse skal det fattes formelt vedtak, som deretter skal formidles asylsøkeren som uansett har en klagerett på vedtaket.

Det er ikke praktisk mulig å få alt dette til i løpet av 48 timer, sier Tjessem.

-Vi er skeptisk til om en slik hurtig-ekspedering vil føre til brudd på menneskerettighetene, sier Assisterende generalsekretær Gunnar M. Karlsen i Den norske Helsingforskomiteen til NTB.

Han viser til erfaringer fra Nederland som viser at med 48-timersregelen fanger ikke systemet opp alle asylsøkere som har behov for beskyttelse.