Biskop vil stille strengere krav til innvandrerne

0Shares

– Forskning på innvandring har vist at vennlighet og krav hører sammen. Jeg tror det er viktig å stille krav til innvandrere. Blir det ikke gjort, vil det føre til at vi ikke får en vellykket integreringspolitikk, sier Baasland til Aftenbladet.

Det var under sin nyttårstale for andre rogalandprester at biskopen kom inn på at hensynet til minoritetene ikke måtte gå ut over hensynet til tradisjon og kultur. Som eksempel nevnte han at flere skoler ikke lenger deltar på julegudstjenester.

– Dersom en ser bort fra at dette er en kristen høytid, må en spørre om ikke minoriteter får dirigere utviklingen. Toleranse for flertallets tro er like viktig som respekt for minoritetenes tro, sa Baasland til den lydhøre forsamlingen i Bethel i Stavanger.

Reagerer på biskopens uttalelser
– Om folk svikter gudstjenestene kan man ikke skylde på innvandrerne, dersom det er det biskop Ernst O. Baasland mener med utspillet om skolegudstjenestene, sier Adriane Sossa, nestleder i det kommunale innvandrerrådet i Stavanger.

Kjell Arvid Berland, direktør for Oppvekst og levekår i Stavanger, sier følgende om skolegudstjenester:

– Alle som ikke vil følge skolegudstjenestene, får et alternativ. Vi vil ikke ha noen sterke meninger om folk skal følge gudstjenestene eller ikke. Men debatten om skolegudstjenester har vært en diskusjon som Human-Etisk Forbund har ført mer enn innvandrerorganisasjonene.