Minoritetsmedier i Europa krever anerkjennelse

0Shares

Til tross for at minoritetsmediene arbeider under forskjellige nasjonale og lokale vilkår, møter de samme type utfordringer både på lokalt og nasjonalt nivå når det gjelder gjennomføringen av aktivitetene deres. For å forbedre situasjonen besluttet mindretallsmediene å arbeide sammen og legge felles bestrebelser på europeisk nivå for å oppnå oppmerksomhet og støtte for å forbedre situasjonen.

Derfor ble det utarbeidet et utkast til et europeisk manifest, som ble diskutert lokalt og nasjonalt i medlemsstatene i EU inkludert Norge. Som resultat av disse diskusjonene ble manifestet godkjent av de involverte medieinitiativene.
I manifestet forlanger mindretallsmediene at det Europeisk parlament, den Europeisk kommisjonen og medlemsstatenes regjering:

1. Anerkjenner den rollen de etniske minoritetsmediene spiller i Europa, som aktører for å gjennomføre integreringspolitikken.

2. Anerkjenner etniske minoritetsmedier som en offentlig ‘public service’ og som sådan skal inkluderes i alle europeiske og nasjonale medielovgivninger og oppnå en “must carry” status på alle relevante frekvenser og andre plattformer for publisering og sending.

3. Sikrer at ytringsfriheten, retten til å motta informasjon og retten til fri kommunikasjon for alle, inkludert retten til minoritetene å motta mediebudskapet på deres eget språk, som grunnleggende menneskerettighet for alle borgere som er en del av den utvidede Europeiske Unionen. Disse rettighetene skal sikre lik deltagelse fra alle borgere i medlemsstatene, og må derfor innpasses i all lovgivning, medie- og integrasjonspolitikk i Den Europeiske Union og hos de nasjonale medlemsstatene.

Manifestet vil bli overrakt til presidenten i Det Europeiske Parlament i forbindelse med det europeiske valg i 2004, etter at alle minoritets mediegrupper og andre støtteorganisasjoner har underskrevet manifestet.

Les og signer Manifest

Koordineringen av den norske kampanjen for det Europeiske Manifest og for ytterligere informasjon kontakt:

Utrop.no og Norge

V/Majoran Vivekananthan

Postboks 41, Blindern

0313 Oslo

Tel: 95 158 758

E-post: [email protected]

Koordinasjon av Det Europeiske Manifest:

Sekretariatet: On Line/More Colour in the Media (OLMCM)
http://www.multicultural.net