Innvandrere skal vite at tvangsekteskap er forbudt

0Shares

-Det går ut på å opplyse om våre lover og forskrifter i forhold til omskjæring og tvangsekteskap. Vi holder nå på med å oversette skjemaene og brosjyremateriell til en rekke språk, bekrefter kommunalminister Erna Solberg (H)overfor Aftenposten.

De nyankomne vil få utlevert et skjema hvor det klart går frem at omskjæring og tvangsekteskap bryter med norsk lov. De vil også bli gjort kjent med strafferammen, enten ved å lese skjemaet selv eller få det formidlet via tolk.

I etterkant skal både kvinner og menn signere en erklæring som bekrefter at man har forstått informasjonen. Myndighetene vil også spørre om noen barn eller unge i familien er omskåret.

-Ordningen vil i hovedsak være rettet mot grupper som har tradisjon for dette, sier Solberg.

Ifølge Solberg vil nyordningen tre i kraft senest i høst.