Vellykket Migranorsk

0Shares

Rosenhof Voksenopplæringssenter i Oslo nå har tatt i bruk opplæringsprogrammet i sin norskundervisning for voksne innvandrere, i følge Tor Jan Tønnesen i Norsk Interaktiv og Ida Festervoll i Migranorsk AS.

Migranorsk er et nytt databasert system som er utviklet i Kristiansand med det formål for øyet at fremmedspråklige skal lære å beherske norsk, enklere og raskere enn med dagens opplæring.

– Når landets desidert største opplæringssenter for fremmedspråklige har tatt systemet vårt i bruk, så er det et gjennombrudd for systemet og den pedagogikk som det er basert på, og for de firma som står bak utviklingen av det, sier Tor Jan Tønnesen til Færelandsvennen.

Det spesielle ved opplæringssystemet Migranorsk er at det er enkelt å bruke og pedagogisk stimulerende. Dermed er det også håp om at flere innvandrere lærer å beherske norsk, og finner seg til rette i det norske samfunns- og arbeidsliv.