Høyest arbeidsledighet i landet

0Shares

Mens landsgjennomsnittet er på 6,5 prosent, er nesten ni prosent av innvandrerne i Finnmark arbeidsledige.

Det viser tall fra statistisk sentralbyrå.

Vanskeligst for afrikanere

Vanskeligst å få jobb er det for innvandrere med ikke vestlig bakgrunn. På landsbasis er det nesten 20 prosent arbeidsledighet blant innvandrere fra Afrika.

For befolkningen som helhet, er det også Finnmark som ligger på ledighetstoppen. Tall for hele landet viser en arbeidsledighet på under tre prosent, mens Finnmark har 4,2 prosent ledighet.