Gratis barnehage til innvandrere i Kristiansand

0Shares

Barnehagedirektør Nina Reinhardt foreslår blant annet gratis opphold i barnehager for noen av førskolebarna med innvandrerbakgrunn.

Hun er forberedt på at det kan bli politisk strid om forslaget, men mener dette vil gi førskolebarn fra andre kulturer bedre norskkunnskaper – og med det et bedre utgangspunkt for å integreres.

I Oslo er gratis barnehageplass for innvandrerbarn prøvd i noen år i en bydel. Men ordningen har ikke omfattet alle Oslos barn i denne gruppen.

Blir forslaget i Kristiansand vedtatt blir den derfor den første kommunen som gir et slikt tilbud i så stort omfang.