Norske elever i minoritet

0Shares

De norske elevene er en minoritetsgruppe på barneskolen i Søndre Nordstrand.

Innflytterbydelen Søndre Nordstrand har 14 barne- og ungdomsskoler. Ti av disse har 40 prosent minoritetselever eller mer.

Til høsten er bare tre av 64 førsteklassinger ved Mortensrud skole etnisk norske, skriver Dagbladet.

I aldersgruppa 1- 3 år mottar 63 prosent av barna i bydelen kontaktstøtte, i stedet for å gå i barnehage. 70 prosent av elevene på Mortensrud trenger særskilt norskundervisning.