Få pakistanere i Nord-Trøndelag, flest somaliere i Telemark

0Shares

Kun en fattig prosent av innbyggere i Nord-Trøndelag kommer fra land utenfor Europa. Nord-Trøndelag er på helt i bunnen av “innvandringslisten”.

1.563 sjeler. Det er det totale tallet for innbyggere med såkalt “ikke-vestlig” bakgrunn i Nord-Trøndelag.

Ser vi på hvor innvandrerne i Nord-Trøndelag kommer fra, skiller fylket seg ut fra landsgjennomsnittet på ett enkelt område: Det er nesten ingen pakistanere.

Flest fra tidligere Jugoslavia i Telemark

Den suverent største innvandrer-gruppen i Telemark er egentlig folk fra det tidligere Jugoslavia. Legger man sammen tallene for de fire landene som utgjorde Jugoslavia før landet gikk i oppløsning, blir det 1.370. Men av fortsatt eksisterende land har Somalia flest, 831 ved siste årsskifte. De har dermed passert danskene, som tradisjonelt har vært den største innvandrer-gruppen i Telemark. Av dansker er det nå 808 i Telemark.

Pakistanere er fortsatt den største innvandrergruppen i Norge med mer enn 26.000, men i Telemark er de bare 95. Ellers er alle verdenshjørner representert i Telemark, f.eks. 5 fra Hongkong, 8 fra Sør-Afrika, 11 fra Peru og 6 fra ulike øyer i Oceania.

Landsgjennomsnittet er 7,3 prosent, mens Telemark med 5,8 prosent ligger midt på treet.

Flest innvandrere i Oslo

Innvandrerne foretrekker å bo i sentrale strøk, med Oslo som den store magneten. Der har 22 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn.

Av hovedstadens 114.000 innvandrere kommer 57.000 fra Asia og 19.600 fra Afrika. Det land som uten sammenligning har eksportert flest innbyggere til Oslo er Pakistan. Nærmere 20.000 av hovedstadens innbyggere er nå enten født i Pakistan, eller er født av foreldre som begge kommer derfra. Det gjør at “pakistanere” nå utgjør litt over 4 prosent av Oslos totale innbyggertall.