SMED støtter endringer i rasismeparagrafen

0Shares

– Slik rasismeparagrafen håndheves i dag, har det skjedd en forrykkelse av balansen mellom to fundamentale menneskerettigheter. De foreslåtte endringene vil forhåpentligvis bidra til å rette opp denne ubalansen, skriver Elisabeth Lier Haugseth juridisk rådgiVer i SMED i et innlegg i Dagsavisen.

– Rasistiske ytringer bør fortsatt i størst mulig grad bekjempes med andre virkemidler enn straff. Den viktigste måten å bekjempe rasisme på, vil fortsatt være å la ytringer komme fram i det offentlige rom.

Hun er ikke enig at dette kan krenke ytringsfriheten.

– Mange er bekymret for at en skjerping av straffeloven § 135 a vil føre til at ytringsfriheten knebles, og det har vært hevdet at et skjerpet vern mot rasistiske ytringer vil føre til økt rasisme ved at rasistene trekkes «under jorda» og ikke kan møtes med offentlig debatt. Vil det ikke heller være slik at de ytringer som ikke lovlig kan framsettes offentlig, vanskeligere vil kunne utbre seg? spør hun.