Kriminalomsorgen vil granske innvandrere

0Shares

Kriminalomsorgen frykter at utro ansatte kan samarbeide med kriminelle i norske fengsler, skriver Aftenposten.

Myndighetene er redde for at de kriminelle enten kan få inn personer de kjenner som betjenter, lokke med penger, eller at de kan tvinge betjentene til samarbeid ved å komme med trusler mot betjentens familie i utlandet.

Det vil hjelpe dem til å videreformidle informasjon og ordrer, og til å forberede ny kriminalitet. For mange innsatte vil det være en fordel å ha en slik kanal ut av fengselet. Men det er viktig å få frem at vi har usedvanlig gode erfaringer med de tjenestemennene med innvandrerbakgrunn som allerede er ansatt, understreker direktør Harald Føsker ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter. Ifølge Føsker er det et økende behov for sikkerhetsklarering av søkere fra land der internasjonal, organisert kriminalitet har sitt utspring. Personer fra Øst-Europa er blant dem som må finne seg i å bli gransket ekstra nøye før opptak ved Fengselsskolen.