Krenkende å bli kalt norsk

0Shares

Saken har sin bakgrunn fra et slagsmål i Kautokeino i vinter. En 22 år gammel mann sto tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen mann. Vanlig straff for denne type voldsbruk er fengsel i 60 til 90 dager. Tiltalte ble likevel bare dømt til 30 dagers fengsel, med den begrunnelse at han ble provosert av offeret som altså tillot seg å kalle ham norsk.

Formildende omstendighet, konkluderer retten, ut fra en vurdering av om handlingen skjedde i berettiget harme.