Uønsket i Drammen

0Shares

Ifølge en ny meningsmåling der 500 drammensere er spurt, svarer 58,4 prosent av at de er negative til at byen får stadig større innvandrertetthet. Kun 25,2 prosent er positive.

Mens 78,2 prosent av Fremskrittspartiets velgere er negative til at innvandrerandelen er økende, svarer bare 35,1 prosent av SVs velgere det samme. KrF, derimot, er delt på midten.

For samtlige av de øvrige partier svarer mer enn halvparten av velgerne at de er negative til innvandrere.

Et lite mindretall i samtlige partier har valgt kolonnen «Hverken positiv eller negativ».

De yngste aldersgruppene er klart mest positive til innvandrere. Skepsisen øker proporsjonalt med alderen.

Flere kvinner enn menn er positive.