Mølla fikk Somalia-støtte

0Shares


Med midler fra staten skal Mølla kompetansesenter utarbeide kursmateriell, spre suksesshistorier og vekke en positiv interesse for somaliere og deres liv i Norge. De vil rette fokus mot løsninger fremfor detaljert kunnskap om problemene.

Bakgrunnen er at mange somaliere opplever problemer i møtet med det norske tjenesteapparat. Offentlige ansatte erfarer også at det er vanskelig å få en dialog og oppnå tillit hos somaliere.

Pengene gis som en del av Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom, hvor en ny ordning rettes mot grupper med særlig lav deltagelse i det norske samfunnet. Somaliere i Norge er prioritert.

Det er kommunal- og regionaldepartementet som tildeler pengene.

– Mølla hadde en veldig god søknad. De har allerede erfaring med hvordan det offentlige møter somaliere, som man kan bygge videre på i det prosjektet. Anbudsrunden ga oss 20 tilbud. Mølla er et av tre prosjekter som får dele en pott på statsbudsjettet på to millioner kroner, forteller statssekretær Cathrin Bretzeg (H) til Budstikka.

Leieboerforeningen i Oslo og Somalisk kompetanse- og utviklingsforum er de to andre som skal delta i informasjons- og kunnskapsprosjektet om somaliere, som starter opp høsten 2004 og avsluttes ved årsskifte