61 irakere har reist hjem fra Norge til Irak

0Shares

61 irakere med oppholdstillatelse i Norge har vendt tilbake til Irak etter Saddam-regimets fall. Av disse har seks personer kommet tilbake til Norge igjen.

Ytterligere åtte irakere med oppholdstillatelse i Norge har bestilt flybilletter og venter på å få reise hjem til Irak, viser UDI-tall.

UDI har fått flere henvendelser etter Saddam-regimets fall fra irakiske flyktninger i Norge som ønsker å reise hjem. Derfor innførte norske myndigheter to ordninger for frivillig hjemreise til Irak. Den ene ordningen gjelder for irakere som har oppholdstillatelse i Norge, den andre for personer som ikke har oppholdstillatelse.