Særordning for lengeværende barn

0Shares

Kommunal- og regionaldepartementet i går vedtatt en tidsbegrenset tilleggsforskrift til utlendingsforskriften om vilkår for å få arbeids- eller oppholdstillatelse for barn under 18 år og deres voksne omsorgspersoner som har vært i Norge i 3 år eller mer, inkludert 1 år eller mer etter et endelig avslag på søknad om asyl.

Forskriften fastsetter vilkårene for at denne bestemte gruppen personer kan få arbeids- eller oppholdstillatelse i henhold til utlendingsloven § 8 annet ledd. Vilkårene er basert på Stortingets vedtak og tar utgangspunkt i barnas situasjon.

– De som allerede har bedt om omgjøring av et asylvedtak, og som venter på svar, vil få sine søknader behandlet etter den nye forskriften dersom de tilhører personkretsen, sier kommunalminister Erna Solberg.

– De behøver ikke fremme ny omgjøringsanmodning. I likhet med Stortinget, vil jeg understreke at dette er en engangsforeteelse, og ikke et generelt amnesti, sier statsråden.