Hardkjør mot Jensen

0Shares

Frp har i sitt siste partiprogram 20 punkter på hva de vil under kapittelet «innvandrings- og flyktningpolitikk».

– Disse 20 punktene er utelukkende negative for denne gruppen, det blir stilt harde krav som ikke stilles til andre nordmenn. De blir stigmatisert og mistenkeliggjort. Frp krever også at de skal straffes hardere enn nordmenn ved lovbrudd, sier SOS rasisme i en pressemelding.

– Årsaken er at Frp alltid har hatt et nedsettende og negativt syn på flyktninger og innvandrere «utenfor den vestlige kulturkrets». Uansett om dette skyldes klassisk rasistisk tankegang eller en moderne rasisme som bruker «kultur», «etnisitet» eller lignende forklaringsmodeller, er resultatet nøyaktig det samme for de som faller inn i Frps stereotypier.

SOS Rasisme mener de vil møte dette hardkjøret med et tilsvarende hardkjør for å avsløre Frps rasistiske politikk fram mot valgkampen.

Organisasjonen har samlet en rekke sitater som viser at Frps «hardkjør» i valgkampen føyer seg inn i en lang brun rasistisk tråd i partiet.


Sitater fra FrP:

1993: Jan Simonsen, Frps landsmøte:

«Vi kan ikke akseptere at en hvilken som helst afrikaner får et sugerør ned i vår egen statskasse.» (Simonsen ble noen år seinere ekskludert, og av en helt annen årsak).

27.04.95: Øystein Hedstrøm, Aftenposten:

«Om 100 år vil det bo 13,2 millioner innvandrere fra den tredje verden og 3,3 millioner nordmenn i Norge. Kun én av fem blir nordmenn.»

30.09.96: Øystein Hedstrøm, Aftenposten:

«De fjernkulturelle kan danne sitt eget parti og overta regjeringsmakten i landet når det om 100 år er over én million fjernkulturelle i Norge.»

04.09.97: Carl I. Hagen, Dagsavisen:

«Et samfunn uten etniske minoriteter er et samfunn i harmoni.»

09.09.97: Carl I. Hagen, VG:

«Folkeaksjonen mot innvandring (FMI) er ingen rasistisk organisasjon. (..) Det står mye fornuftig i disse vedtektene, selv om det også er noen formuleringer jeg mener er for krasse og uheldige.»

14.02.99: Hanna Haraldsen, Stovner Frp, Aftenposten:

«På jobben min forsvarte jeg en gang jødene. Da ble jeg trakassert av muslimene og måtte ha politibeskyttelse. Jeg er redd dem! Håper det ikke blir flere. De er farlige.»

27.06.99: Øystein Hedstrøm, Dagsavisen:

«Der kristne og muslimer, jøder og arabere og andre forskjellige kulturer lever sammen, preges tilværelsen av drap, narkotika og annen type kriminalitet.»

31.1.03: Per Sandberg, TV2:

«Forskjellige raser, religioner og kulturer må ikke blandes hvis vi skal ha et harmonisk samfunn i Norge.»

(ukjent dato): Per Sandberg, Radio Bergen

«Når vi vet at over 90% henter sine ektefeller fra opprinnelseslandet, og da gjerne en fetter eller kusine, vil nye konflikter oppstå.»

25.6.03: Per Sandberg i pressemelding

«Denne regjeringen og Bondevik er sammen med Stoltenberg, Halvorsen og Pedersen, indirekte ansvarlig for hvert drap og hver kriminell handling asylsøkere og andre med fremmedkulturell bakgrunn måtte stå bak.»

08.08.03: Kenneth Rasmussen, leserbrev til Bergensavisen:

«Frp kan og vil ikke samarbeide med partier som aksepterer kriminelle gjenger og enkeltindivider fra Afrika og ellers andre synlige innvandrere.»

Han utdyper deretter til VG:

«Med synlige innvandrere mener jeg altså… Det har ingenting med afrikanere å gjøre, men jeg har ennå ikke sett en hvit afrikaner.»

12.2.04: Sverre Storbæk, Rana Blad

da Hemnes kommunestyre vedtok å ta imot ti – 10 – flyktninger i 2004:

«Jeg frykter at vi skal få Oslo-tendenser her i Hemnes. Vi ønsker ikke ran, voldtekt og drap hver eneste dag.»

28.1.04: Per Sandberg, TV2s Holmgang

under en debatt om forbud mot skaut:

«For første gang har Frp satt seg grundig inn i en sak.»

13.4.04: Ulf Erik Knudsen, Dagbladet:

«Blodhevn var en integrert del av vår kultur som vi ble kvitt allerede i middelalderen. Vi ser nå at en del fremmede kulturer er i ferd med å bringe forkvaklede æresbegrep og blodhevn tilbake til Norge.»

Frps program 2004 (pkt. 3 under «Fremskrittspartiet vil» om innvandrings- og flyktningpolitikk):

«…Norge hvert år maksimalt skal motta til sammen 1000 mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets.»—