Dårlig kontroll av tuberkulose

0Shares


– Vi ser alvorlig på at kommunen ikke har etablert et tuberkuloseprogram slik det står i lov og forskrift at alle kommuner skal ha. Det har verken Levanger eller Namsos kommune, sier fylkessykepleier Ingrid Selnes Haugdahl til NRK.

Uten et program for å teste asylsøkere for tuberkulose kan følgene bli alvorlige, mener Haugdahl.

– Vi er redd for at noen med denne sykdommen ikke blir oppdaget tidlig nok. Storparten av asylsøkerne og flyktingene kommer fra land med tuberkulose. Det er en smittsom sykdom og det er på bakgrunn av det vi er så strenge på dette.

Ifølge rapportene fra Helsetilsynet har kommunene også andre avvik. Dette gjelder først og fremst manglende rutiner ved legehjelp til flyktninger og asylsøkere som ennå ikke har fått fastlege og manglende kontroller med hygieniske og sanitære forhold ved mottakene.

Leder for enhet barn og familie i Innherred samkommune, Marit Aksnes, sier de alt er i gang med å utbedre feilene.

– Vi har allerede kalt inn til et internmøte rett over ferien med de aktørene som har ansvar for dette, så vi er allerede i gang med å lukke disse avvikene. Vi er glade for at vi har fått denne rapporten. Det er alltid nyttig at noen kommer utenfra og hjelper oss og finne ut hvordan vi kan gjøre ting bedre, sier Marit Aksnes.