Nektes trygd

0Shares

Etter mange år her i landet mente mannen at han kunne forlange månedlige utbetalinger til sin adresse i utlandet. Han viste til sin lange innsats i yrkeslivet, samt frivillig deltagelse i idretten.

Det hjalp ikke. Trygderetten er kommet til at mannen ikke oppfyller betingelsene for medlemskap i den norske folketrygdordningen.

Mannen kom til Norge som flyktning i 1974. Han arbeidet til han ble ufør. For fem år siden flyttet han utenlands, og skal i tur og orden ha bodd i Østerrike, Ungarn og Slovakia. Til norske myndigheter har han opplyst at flyttingen skyldes behov for bedre klima. Det er lite sannsynlig at han noensinne vender tilbake til Norge.

For to år siden henvendte mannen seg til norske myndigheter med krav om medlemskap i folketrygden. Han skrev at han følelsesmessig anser seg som nær knyttet til Norge, men på grunn av dårlig helse vil han helst bo i sitt opprinnelige hjemland.

Han mente at det foreligger “særlige grunner” til at han bør få ønsket oppfylt.

Men det syntes ikke Folketrygdkontoret for utenlandssaker, som avslo kravet. Og det synes heller ikke Trygderetten, som nylig gjorde det samme.