– Politivold er innvandrernes egen skyld

0Shares

– Jeg snakker om en ukultur som går på æresbegreper. Slekten skal holdes i hevd. Dersom et medlem har fått juling, stiller hele slekten opp for å hevne. Det blir veldig vanskelig med slik tankegang, sier Finn til Moss Avis.

— Men det er vel ikke bare innvandrere som sørger for voldelige overgrep mot politi?

— Nei. De fleste i Norge tillater seg mer. Respekten for myndighetspersoner er ikke lenger spesielt stor. Tidligere, ved politiets ankomst, var det nok å si «stopp» for å stanse uroligheter. Det er det ikke alltid i dag. Når en tjenestemann, eller tjenestekvinne, blir sparket ned — da er det hele å karakterisere som et alvorlig overfall. Men hele samfunnet er dessverre preget av dette. Du kan se utviklingen på skolene. For 15 år siden kunne en lærer riste litt i en elev å be han/hun ta seg sammen. Gjør de dette i dag har de elevens foreldre på døren dagen etter, sier han.