Arbeidsinnvandringen rett i været

0Shares

Siden EU-utvidelsen 1. mai i år er økningen på 62 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Men det tok et par måneder fra EU-utvidelsen var et faktum, til de store massene med arbeidsinnvandrere kom over grensen.

– Fra månedsskiftet juni/juli merket vi en betydelig økning i antallet søknader om arbeidstillatelse fra de nye EU-landene, sier UDIs informasjonssjef Geir Løndal til VG.

Bare i løpet av de fire siste ukene er det kommet nesten 5000 arbeidere til Norge fra de nye EU-landene. I samme periode i fjor kom i underkant av 1600, viser UDIs egne tall.

– Mens det tidligere år i stor grad dreide seg om jordbærplukking og andre sesongjobber innen landbruket, har vi i år fått langt flere yrkesgrupper hit, spesielt håndverkere, sier Løndal.