Vil utvise Krekar

0Shares

Bare ei drøy uke etter maktskiftet i Irak 28. juni, kom anmodningen fra Kommunaldepartementet der de ber UD om hjelp med å kaste Krekar ut av landet, melder Dagbladet.

«Vi anmoder med dette Utenriksdepartementet om på et så tidlig tidspunkt som mulig å etablere kontakt med relevante irakiske myndigheter med sikte på å legge til rette for en gjennomføring av et utvisningsvedtak,» heter det i brevet, som er unntatt offentlighet. Brevet er datert 7. juli i år.

– Haster ikke så fælt

Nå sier kommunalminister Erna Solberg at det likevel ikke haster så fælt .

– Vi har bare dyttet ballen med lillefingeren og vet at saken vil ta lang tid. Det er lite sannsynlig at noe vil skje før det blir en valgt regjering i Irak, sier Erna Solberg.

Etter planen skal det holdes valg i Irak i løpet av januar måned neste år. Inntil da vil Krekar uansett få bli i Norge. Solberg påla Utlendingsdirektoratet tidlig i juli å ikke gjennomføre utvisningen av Krekar før 1. januar neste år.

– Det vi ønsker fra UD, er en kontakt med myndighetene i Irak og en vurdering derfra om hvordan vårt vedtak kan gjennomføres, sier Erna Solberg.

Ny vurdering

Vedtaket om å utvise Krekar ble fattet 13. februar 2003 og var begrunnet med mistanke om fare for rikets sikkerhet.

Solberg sier vedtaket står fast og at mistanken dermed også står ved lag, men forteller at papirene fra den strafferettslige etterforskningen av Krekar nå skal vurderes. Denne saken ble henlagt av Riksadvokaten tidligere i sommer.

– Dette er ting Utlendingsdirektoratet vil ta med i vurderingen av mulla Krekars klage på utvisningsvedtaket, sier Solberg.

– Når er behandlingen av klagen ferdig?

– Den er ferdig når den er ferdig, svarer Solberg.


Sak mot staten

Parallelt med klagebehandlingen vil mulla Krekar og hans advokat Brynjar Meling saksøke staten fordi de mener utvisningsvedtaket er ugyldig. Meling vil levere den omfattende stevningen i saken i nær framtid. Solberg tar dette med knusende ro:

– Hvis de går til sak, så får domstolen avgjøre om vi skal avbryte arbeidet med klagen eller om den vil utsette behandlingen av saken.

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling har ikke vært kjent med Kommunaldepartementets bønn om UD-hjelp i saken.