Psykisk syke flyktninger mangler tilbud

0Shares

Kniv-drapet på trikken ved Bislett tirsdag har satt fokus på psykiatri-tilbudet i vårt distrikt, melder NRK Østlandssendingen.

Legevakten i Oslo vet ikke lenger hvor de skal sende flyktninger med alvorlige psykiske problemer, etter at et behandlingstilbud ved Universitetet ble nedlagt for en måned siden.

Advarte mot nedlegging

Legevaktsjef Jan Henrik Pederstad advarte mot nedleggelsen, som han mener ikke var faglig forsvarlig:

— Vi ser at mange store problemer forblir uløste. Psykososialt senters kliniske tilbud burde etter vår oppfatning vært utbygget, og ikke nedbygget, sier Pederstad.

Psykososialt senter for flyktninger har holdt til på Universitetet i Oslo siden 1996. Her har de kunnet ta imot og behandle 80 nye pasienter i året.

Pasientene har vært flyktninger med svært vanskelige psykiske problemer etter traumatiske opplevelser som krig, voldtekt og tortur.

Innrømmer at det ikke er godt nok

Nå er altså dette behandlingstilbudet fjernet, etter ordre fra Sosial og helsedirektoratet. Og avdelingsdirektør i Helse Øst, Kristin Lossius, innrømmer at tilbudet til disse pasientene ikke lenger er godt nok:

— Vi mener fortsatt at disse pasientene skal få sitt tilbud innenfor den ordinære helsetjenesten. Men det vi ønsker, er å bygge opp kompetanse ved Aker sykehus, som kan bistå den ordinære helsetjenesten slik at det tilbudet disse pasientene får ved for eksempel psykiatriske sentra, skal bli av høy kompetanse, sier Lossius.