Asylsøkere skal sendes ut av Norge

0Shares


Politiinspektør Sverre Monsen i Politiets utlendingsenhet (PU) sier til Aftenposten at dette trolig er det høyeste tallet noensinne. PU har informert justisminister Odd Einar Dørum om prognosene for uttransportering, men på grunn av EU-utvidelsen er det tvilsomt om tallet nås. Det endelige tallet vil kunne ligge i underkant av 8.000. Av disse er 4.700 asylsøkere som skal ut fra statlige mottak.

Staten bruker 100 millioner kroner bare i flybilletter på å få fraktet ut utlendinger som ikke vil reise frivillig.

Det er for tiden flest serbere, russere og afghanere som sendes ut av landet. Afghanerne sendes tilbake til det første landet de søkte opphold i etter at de forlot hjemlandet.