Sultestreiker på asylmottak

0Shares

De to mennene, den ene 25 år og den andre 30, har bodd ved asylmottak i Kviteseid i omlag ett år. Det er første gang at noen av beboerne ved mottaket aksjonerer med sultestreik.

Årsaken til sultestreiken er at de mener norske myndigheter ikke tar hensyn til den menneskerettslige situasjonen når de gir avslag på asylsøknader fra iranske borgere.

I en pressemelding stiller de spørsmål om hvordan norske myndigheter kan kjenne til deres virkelige situasjon i Iran når iranske myndigheter ikke avslører noe.

De sier de ikke vil avslutte sultestreiken før de blir behandlet riktig, og at norske myndigheter har ansvaret for deres helse.

– Må vi på sykehus vil vi ikke godta noen form for behandling, fordi vi vil heller dø her enn i Iran, står det i pressemeldingen.


Etter bestemmelser fra UDI vil asylmottaket i Kviteseid bli nedlagt fra 31. oktober. Per i dag er det i overkant av 80 asylsøkere som bor på mottaket som vil bli berørt av nedleggelsen. Sultestreiken de to iranske mennene utfører har ingenting med nedleggelsen å gjøre.