– Staten dårligst til å rekruttere innvandrere

0Shares

Professoren mener det er altfor lite mangfold i norsk arbeidsliv. Innvandrere, funksjonshemmede og andre som ikke passer helt inn i det norske standardformatet, får ikke innpass i arbeidslivet.

— Vi må ha mangfold på alle nivå, ikke minst på styre- og ledernivå. Vi må begynne på toppen hvis vi skal bryte opp ensidige bedriftskulturer, sier Nordhaug som har skrevet en bok om fagområdet inkluderingsledelse sammen med datteren Ingerid Nordhaug.

Den mangfoldige arbeidsplassen har dårlige kår i velstandsamfunnet Norge. Og Staten er en versting.

– Staten er faktisk dårligst på å rekruttere innvandrere. Det står dårligst til i sektorene som politikerne styrer enn i sektorene som markedet styrer, mener de.