Flyktninger bosettes raskt

0Shares

Selv om den nye ordningen ikke helt har oppfylt målene, ser den ut til å fungere bedre enn den tidligere ordningen. Kommuner som Stavanger, Lillehammer, Røyken i Buskerud og Vestvågøy i Lofoten er gode eksempler. Rask bosetting gjør at flyktningene tidligere kan komme i gang med introduksjonsprogram med sikte på overgang til ordinært arbeid eller videre utdanning. Lang ventetid i mottak fører til store utgifter til å drive mottak og at kommunene får flyktninger som er vanskelige å integrere når de først bosettes. Flyktninger som får opphold her i landet har vært gjennom en nøye og grundig vurdering. Vi får bare håpe at de kommunene som er blitt anmodet av Utlendingsdirektoratet om å bosette flyktninger, tar i mot utfordringen.