Innvandrerungdom i samme klasse?

(Utdanning) "Skole-apartheid" er et nytt uttrykk som kommer opp for dagen når innvandrerungdom blir plassert i samme klasse.

– Dette er skole-apartheid. Dette er det motsatte av integrering. Man gjør urett både mot norske og utenlandske elever som ikke får muligheter til å bli kjent med hverandre. Slik det er nå, stigmatiserer vi også norske elever. De blir stemplet som rasister, men det er heller et voksenproblem. Når du ikke har nærhet, får du fordommer, sier Yngve Træland som har arbeidet med integrering av innvandrere i 13 år, er leder av Norsk Folkehjelp i Bergen og kontaktmann for “Gi rasisme rødt kort”-kampanjen.

Træland foreslår umiddelbar nedlegging av den internasjonale klassen på Gimle. Han mener klassen er etablert først og fremst for å spare penger. Træland spør seg også hvordan ungdommen skal bli gode i norsk når de omgås elever som ikke takler språket godt nok.

Det sosiale livet i lokalmiljøet får også merke, for elevene på Gimle er samlet fra hele bergensdistriktet, og få av dem har naboen i klasserommet.