Syk av arbeidsløshet

0Shares

Undersøkelsen av over 1500 flyktninger og andre innvandrere fra lavinntektsland i Oslo levner liten tvil om at det er en sammenheng mellom psykisk helse og mangel på arbeid, ifølge professor Edvard Hauff, skriver dagensmedisin.no.

– Hver fjerde innvandrer i denne gruppen rapporterte psykisk stress i form av symptomer på angst eller depresjon, og dette var signifikant høyere enn hos nordmenn generelt. Det å være uten arbeid, viste seg å være en uavhengig risikofaktor for dårlig psykisk helse, forteller Edvard Hauff, som er professor i transkulturell psykiatri og leder av Institutt for psykiatri ved Universitetet i Oslo.

En annen uavhengig risikofaktor for psykiske plager er opplevde negative hendelser i Norge. Både dette og arbeidsledighet slår høyt ut hos både menn og kvinner. Andre risikofaktorer for menn er opplevelse av diskriminering som jobbsøker samt traumatiske opplevelser i hjemlandet. Kvinners psykiske helse har også sammenheng med opplevelsen av å bli diskriminert på boligmarkedet samt høy alder – og ikke leve sammen med en partner er korrelert med dårligere psykisk helse.

– Er det ikke merkelig at kvinner er like opptatt av jobb som menn, så lenge vi vet at en del kvinner ikke er vant til å være i lønnet arbeid i hjemlandet? – Innvandrerne ønsker vanligvis å leve et selvstendig liv i Norge og innser nok raskt at et godt liv er avhengig av to inntekter. Det var ingen geografiske forskjeller, bortsett fra når det gjelder kvinner fra Midt-Østen. Disse skåret høyere på psykiske plager.

– Hvordan kan dere forklare det? – Selv om vi har korrigert for traumer i hjemlandet, har vi ikke tatt høyde for belastningen av å leve i land, som for eksempel Iran og Irak, hvor hverdagen er preget av uro og ustabilitet. Kan hende er det denne type stress som slår ut.

For menn, men ikke for kvinner, er det positivt for den psykiske helsen å ha hatt besøk av nordmenn. – Kan hende har flyktningkvinner et bedre sosialt nettverk seg imellom, og at det kan forklare hvorfor kontakt med norske ikke har samme effekt som hos menn, kommenterer Hauff.