Fremmedspråk mot fremmedfrykt

0Shares

– Språkundervisningen dreier seg også om å få innblikk i en annen kultur. I et integreringsperspektiv er det ikke nok å forstå en kultur utenfra. Vi trenger også nordmenn som forstår kulturen innenfra, sier Birte Simonsen, skriver fedrelandsvennen.no

Under høstens budsjettbehandling kommer SV-politikeren til å foreslå at elevene i skolene i Kristiansand ikke bare skal få tilbud om å lære europeiske språk som tysk, fransk og spansk. Nå skal de også få tilbud om opplæring i ikke-europeiske språk som arabisk, russisk og kinesisk. Eller smalere språk som for eksempel urdu. latvisk og farsi. Det er først og fremst for å få til en bedre integrering at Simonsen kommer med forslaget.

– Språk er ikke bare et teknisk kommunikasjonsmiddel. I språket hviler også kulturarven og menneskesynet. Ved å lære et fremmedspråk får du mulighet til å få et større perspektiv på verden, sier Simonsen.

– De vil blant annet få en ny forståelse av hvor vanskelig det er å sette seg inn i et helt nytt språk, sier hun. Simonsen foreslår at det blir gjennomført et prøveprosjekt. Elever på enkelte skoler skal få tilbud om å lære ikke-europeiske språk på samme måte som de i dag får tilbud om å lære seg tysk eller fransk. Simonsen tenker seg at undervisningen kan foregå ved at morsmålsundervisningen blir utvidet.

– Vi kan stort sett benytte lærerne som har morsmålsundervisning i dag. Elevene kan være hjelpelærere for de norske elevene. Vi har lærere i Kristiansand i dag som til sammen behersker alle de store språkene, sier Simonsen. Det er ikke bare for å få en bedre integrering at Simonsen kommer med forslaget.

– Verden ser annerledes ut nå enn den gjorde på 50-tallet da tysk og fransk var de språkene du skulle lære. Men selv om tidene har forandret seg, så har ikke undervisningstilbudet forandret seg, sier Simonsen.

– Slik verden ser ut nå, må man tenke globalt. Utviklingen innen kompetanse og handel følger helt andre linjer enn kun de Europeiske, sier hun.