Tar imot flere overføringsflyktninger

0Shares

Norge er ett av de få landene som mottar overføringsflyktninger i samarbeid med FNs Høykommisær for flyktninger (UNHCR), og Norge er blant landene som mottar flest sett i forhold til størrelsen på befolkningen og økonomien. Samtidig har det i en periode kommet svært mange asylsøkere på egen hånd. Dette har medført at flyktningene har måttet vente lenge før de kan bosettes ute i kommunene. Tallet på asylsøkere er nå gått noe ned. – Dermed mener vi at vi allerede neste år kan ta imot flere flyktninger fra UNHCR, sier kommunalminister Erna Solberg, som med det første vil overbringe dette budskapet til Høykommissæren.


– Utvidelsen må skje gradvis. Regjeringen vil svare UNHCR at Norge sier seg villig til å ta ut 1000 overføringsflyktninger i 2005, altså 250 flere enn i år. Regjeringens mål er at kvoten skal utvides til 1 500 plasser, sier Solberg. – Hvor raskt dette kan skje, må

vurderes i lys av hvordan det går med bosettingen i kommunene. I løpet av 2005 vil

dette vurderes nærmere.


– Jeg håper situasjonen da er slik at vi kan øke mottaket for 2006 utover de 1 000, sier Solberg. – Men skal vi kunne greie det, kan det ikke være slik at et flertall av asylsøkerne som får bli i Norge, må vente mer enn seks måneder i asylmottakene. Slik er det i dag, og det er uholdbart i lengden. Utvidelsen av kvoten kan ikke komme så raskt at vi skaper større problemer for de som sitter i mottakene og venter på en kommuneplass. Med Regjeringens opplegg håper jeg det er mulig å utvide kvoten og få til en raskere bosetting, avslutter Solberg.