KrF vil ta imot flere kvoteflyktninger

0Shares

FNs høykommissær for flyktninger har bede Norge om å øke tallet på kvoteflyktninger. Regjeringa og Kristelig Folkeparti arbeider for at vi skal kunne gjøre dette så raskt som mulig. KrF har dermed samme mål som Flyktningrådet, Amnesty International og et samla bispekollegium, som i et opprop krev at Norge skal øke tallet på kvoteflyktninger frå 750 til 1500.

– Skal vi ta imot flere flyktninger, må vi gjøre det på skikkelig vis. Mange flyktninger og asylsøkere vært sittende alt for lenge i asylmottak når de venter på å kunne bosette seg i en kommune. Dette er ingen god situasjon. Vi må legge til rette slik at en økning i tallet på kvoteflyktninger ikke fører til at andre flyktninger må sitte lengre i mottak. Her har kommunene en svært viktig rolle å spille. Derfor kan vi ikke i dag si bestemt når vi når målet.

– I de siste årene har vi tatt imot rekordmange asylsøkere. De som har rett på opphold skal bosettes i kommunene. Det var grunnen til at vi i 2003 måtte sette ned tallet på kvoteflyktninger til 750. Norge er likevel i dag, sammen med Sverige, det landet som tek imot flest kvoteflyktninger i forhold til folketalet. Vi meiner likevel dette ikke er nok, og vil arbeide for at Norge skal imot fleire kvoteflyktninger, skriver KrF.no.