Statsråd står på stengt mottak

0Shares

– UDI er best i stand til å gjøre en helhetlig vurdering i forhold til nedbygging av mottakskapasiteten. Jeg finner det derfor ikke riktig å gripe inn for å sikre videre drift av ett særskilt mottak, er Solbergs offisielle begrunnelse.

I brevet til Os kommune nøyer statsråden seg med å forklare de overordnete prioriteringene i flyktningpolitikken.

– Fire av fem asylsøkere som kommer til Norge vil ikke få innvilget opphold, trekker Solberg fram som et hovedpoeng. I tillegg viser hun til en betydelig nedgang i asylsøkere som kommer til Norge. Konsekvensen er mindre behov for mottaksplasser.

– UDI Indre Østland skal legge ned 730 faste mottaksplasser inneværende år, påpeker Solberg.

Statsråden setter pris på at Os fortsatt gjerne vil ha et mottak i kommunen. Hun uttrykker også forståelse for at plutselig nedleggelse skaper problemer, særlig i forhold til kommunens planer for skole, helse og barnevern. Likevel signaliserer Solberg klart at også Os kommune må innfinne seg regjeringen og Stortingets prioriteringer i flyktningpolitikken. Solberg vil bruke ressursene på integrering av de flyktningene som får bli i Norge. Slik sett utfordrer hun også Os kommune til fortsatt å ta imot flyktninger. Solberg mener nemlig at det er os trolig godt skikket til etter flere år som vertskommune for Os mottakssenter, skriver ostlendingen.no.