Vil ikke til Norge

0Shares

Opptil 5000 personer med spesialist- eller fagutdanning utenfor EU kan årlig komme til Norge, uten at behovet på arbeidsmarkedet vurderes. Men det er liten interesse for denne muligheten, skriver Dagens Næringsliv. På oppdrag av UDI har Nupi-forsker dr. Jakub M. Godzimirski gjort en studie knyttet til ordningen, – basert på ukrainsk arbeidsutvandrere. Hvert år drar mellom to og syv millioner ukrainere – lovlig og ulovlig – til andre europeiske land for å jobbe. Bare ni av dem ville til Norge i 2002. Bare ni ville til Norge i 2003. Og i år har det kommet to.

– Funnene fra Ukraina er ikke unike. Det kommer få spesialister fra alle land, sier avdelingsdirektør Frode Forfang i UDI til DN. Han mener mener det kan trekkes generelle konklusjoner av studien, og at denne bør være av stor interesse for norske myndigheter.

– Norge fremstår ikke som et attraktivt land å innvandre – eller utvandre – til for spesialisert arbeidskraft. Dette bør være tankevekkende for enhver. Det er jo et politisk spørsmål om det er ønskelig å gjøre noe med dette. Denne regjeringen har ønsket å gjøre det lettere å komme til Norge, sier Forfang til DN.

Kvoteordningen for spesialister omfatter alle med fagutdanning, – fra de mest høyspesialiserte, til bygningsarbeidere, hjelpepleiere, slaktere eller andre.