Nordisk asylpolitikk blir kritisert av UNHCR

0Shares

UNHCR hevder de nordiske landene driver økonomisk press for å få irakere til å vende hjem før det er forsvarlig, skriver nrk.no. Kritikken fra UNHCRs regionkontor i Stockholm retter seg mot asylmyndighetene i både Norge, Sverige og Danmark. I alle de tre landene blir irakiske flyktninger etter UNHCRs mening utsatt for økonomisk press for raskest mulig å reise tilbake til Irak.


I Sverige og Danmark blir dagpengene til irakere som ikke får oppholdstillatelse satt ned, i Sverige er summen 71 kroner før reduksjonen. I Norge får også alle irakere med endelig avslag trekk i dagpengene. Sammarbeider de som har fått avslag ikke med myndighetene blir også de daglige matpengene inndratt.

– Dette er i strid med de retningslinjene FNs flyktningeorgan har sendt de nordiske regjeringene, sier Måns Nyberg, som er innformasjonssjef ved UNHCRs kontor for Norden.

– Grunnen til det er den vanskelige sikkerhetssituasjonen i Irak, men først og fremst fordi UNHCR ikke har noe personell på plass, sier han.

– Det finnes ikke internasjonale FN-personell i Irak foreløpig. Vi ble jo evakuert for ett år siden etter bombingen av FN-huset i Bagdad, legger han til.

Det var i mars i år FNs flyktningeorgan UNHCR sendte ut sine rettningslinjer om hvordan irakiske asylsøkere bør behandles.

Her heter det at irakerne ikke skal presses eller lokkes til å vende hjem før situasjonen tillater det, opplyser Måns Nyberg.

– UNHCR motsetter seg all form for press som er ment å lokke irakiske asylsøkere til å reise hjem, inkludert finansielt press, sier han. Men Nyberg sier at UNHCR ikke er mot selve beslutningen at irakere skal kunne sendes hjem.

– Vi er enige i at irakere kan få avslag på sine asylsøknader. Men det vi nå er imot er at irakere sendes hjem mot sin vilje, sier han.

Måns Nyberg sier at UNHCR i kontakten med nordiske innvandringsmyndigheter hele tiden får til svar at de bare følger de reglene som regjeringene i hvert land har slått fast.

– Mens vi på UNHCR da sier at disse lovene må være såpass fleksible at man kan rette seg etter de retningslinjer som UNHCR gir, sier Nyberg.

Kritikken fra UNHCR mot de nordiske asylmyndighetene vil ikke stanse før det blir uproblematisk for irakiske flyktninger å vende hjem. Det vil ifølge Nyberg si at sikkerhetssituasjonen må bedres så mye at også FN finner å kunne sende sine flyktningerepresentanter tilbake til Irak.

– Og det er en beslutning bare FNs generalsekretær Kofi Annan kan ta, sier Måns Nyberg.