Innvandrere får bostøtte

0Shares

Bostøtten skal medvirke til at innvandrerne blir raskere bosatt og dermed blir enklere etablert i lokalmiljøet, skriver p4.no.

– Ved å få bostøtte slipper flyktninger å venne seg til å motta sosialstønad. De vil nå kunne etablere seg på lik linje med nordmenn, sier kommunalminister Erna Solberg til P4 Nyhetene. Bostøtten skal være behovsprøvd i forhold til hver enkelt søker.

— Ved å utvide bostøtteordningen blir det enklere for kommunene å bosette flyktninger. Det vil også bidra til at den enkelte raskere kan klare seg selv gjennom at en ser bolig og arbeid i sammenheng, sier Solberg. Alle kommuner som bosetter flyktninger må nå tilby et inntil toårig, individuelt tilpasset fulltidsprogram. 3.300 flyktninger omfattes av ordningen, og programmene skreddersys individuelt for den enkelte i forhold til tidligere erfaring, behov og ønsker for framtiden. Ved denne utvidelsen av bostøtteordningen kan kommunen lage en totalpakke for den enkelte innvandrer som skal bosettes.

– Det å få etablert de nyankomne flyktningene i bolig er svært viktig. De vil da lettere kunne delta i jobb og samfunnsliv for øvrig, sier Erna Solberg.