– Gi flyktningene arbeidsmulig

0Shares


Fra 1. september i år gjelder den nye introduksjonsordningen for flyktninger i alle kommuner. Alle flyktinger skal delta i et fulltids introduksjonsprogram og får introduksjonslønn. Vår jobb blir å legge til rette slik at kommuner og bedrifter møter hverandre i et felles samspill. Her har vi valgt å satse på Introduksjonsbedrift i samarbeid med Ungt entreprenørskap og partnerskapsavtaler mellom kommuner og bedrifter. Vi er nå godt i gang med å utvikle piloter og læremateriell sammen med 12 kommuner.


Altfor mange innvandrere står i dag utenfor arbeidslivet, og arbeidsledigheten er mye høyere enn for befolkningen for øvrig. Dette er en sløsing med samfunnets ressurser.


– Integrering er derfor ikke et område som bare noen kan beskjeftige seg med. Det angår oss alle. Våre holdninger og daglige handlinger som arbeidsgivere, ansatte, foreldre og naboer er det som skaper grunnlag for integrering – også i arbeidslivet, sier Finn Bergesen jr., adm. direktør i NHO.


NHO har deltatt i mange former for samarbeid mellom myndighetene og næringslivet på dette området. Vi har bl.a. engasjert oss i:


Introduksjonsbedrift, et konsept etter modell av ungdomsbedrifter, for samfunnslære og nettverksbygging mellom bedrifter og introduksjonsprogram for innvandrere.

– Attraktiv arbeidsplass som er et rekrutteringssamarbeid mellom bransjeforeninger, arbeidslivets parter og Aetat i Oslo og Akershus.

– Migranorsk, et multimediebasert norskopplæringsverktøy som kan bidra til å gjøre norskopplæringen mer helhetlig og sammenhengende.- Det er lov å prøve seg – også i arbeidslivet, et samarbeidsprosjektet mellom KS, HSH og NHO i samspill med Kommunal- og regionaldepartementet.