Bare en flyktningfamilie per år

0Shares

Utlendingsdirektoratet (UDI) har anmodet Hole om å bosette 10 flyktninger i 2005, i tillegg til familiegjenforeninger, men rådmannen kan ikke se at kommunen er i stand til å etterkomme ønsket, skriver Ringblad.

Hole kommune har tatt imot flyktninger i to perioder. I årene 1994-1996 bosatte kommunen 30 bosniere og 20 kosovoalbanere.

I 2000 gjorde kommunestyret et nytt vedtak. Da skulle inntil tre familier (maksimalt 20 personer) tas imot i 2001, og ytterligere to nye husstander (5-10 personer) i de tre neste årene.

Den siste planen er fulgt opp med bosetting av 34 flyktninger fra Tsjetsjenia og to fra Russland. Bosettingen for 2004 er ennå ikke gjennomført.

Nå vil altså Hole ta imot færre flyktninger. Humanitært styre har støttet innstillingen med én tilføyelse: Den ene

familien må ikke ha flere enn sju medlemmer. Saken behandles endelig av kommunestyret mandag.