Få tilbud om tilpasningskurs

0Shares

Kurset gjelder kun for flyktninger og asylsøkere som har fått innvilget søknaden sin, mens de fleste kommer til Oslo som følge av familiegjenforeninger, skriver nrk.no. De går dermed glipp av det lønnede toårige kurset i norsk og samfunnsfag. I løpet av kurset skal nyankomne få en grundig introduksjon til Norge gjennom opplæring i norsk språk og samfunnsfag. Her vil de lære om alt fra trappevasken i borettslaget til å fylle ut sin egen selvangivelse. Kursene vil gi deltagerne lønn og målet er å bli kvalifisert til å delta i norsk samfunnsliv.


Men ingenting er perfekt, heller ikke dette programmet. Utlendinger som gifter seg med nordmenn eller familiegjenforenes med norske statsborgere omfattes ikke av ordningen. Og dem er det mange av i her i byen.


Daglig leder i Aetat, Steinar Danielsen er bekymret.

– Her i Oslo har vi en stor innvandrerbefolkning og en stor innvandring årlig som ikke er flyktninger og asylsøkere. Kanskje så mange som 80 prosent av de som kommer til Oslo i løpet av et år vil falle utenfor denne ordningen, sier Danielsen.