Hundre flyktninger til Karmøy

0Shares

Dersom politikerne i Karmøy sier ja til Utlendingsdirektoratets forespørsel, betyr det at kommunen vil ta imot og bosette 35 flyktninger neste år, mens den øvrige kvoten blir fordelt på de to påfølgende årene, skriver Haugesunds Avis. Familiegjenforening kommer i tillegg. Karmøy har de siste årene hatt vedtak om å ta imot 40 flyktninger, pluss familiegjenforening, hvert år.

— Antallet er faktisk en liten reduksjon i forhold til mottaket de siste årene, sier rådmann Arnt Mogstad. Han mener at kommunen bør si ja til UDIs forespørsel.

Rådmannen har forståelse for at direktoratet ber om vedtak for en treårsperiode. Det gir forutsigbarhet, og gjør det lettere for kommunen å planlegge mottak i forhold til skole, barnehage og andre tilbud.

Han viser til at saken på forhånd har vært tatt opp med en rekke kommunale instanser som skole- og kultursjef, flyktningtjenesten, voksenopplæringssenteret og lederen for barneverntjenesten. Konklusjonen er at det ikke bør by på problemer med et så stort mottak.