Slutt på fri rettshjelp ved tvangsekteskap

0Shares

Unge innvandrerjenter og -gutter på flukt fra familien fikk tidligere innvilget fri rettshjelp slik at de fikk profesjonell bistand til å skifte identitet, skaffe seg nytt bosted og sørge for at sikkerhetstiltak ble iverksatt. Nå har Justisdepartementet sagt stopp. Begrunnelsen er at ungdommenes behov for hjelp ivaretas av offentlige organ som Folkeregisteret.

– Dette er opprørende. Disse unge menneskene må bryte ut av en tvangssituasjon for å berge livet. Noen har opplevd grov vold og har hele slekten etter seg, brødre eller onkler som er bevæpnet. Disse må få god nok hjelp for å sikre at de kan leve i trygghet, sier Gerd Fleischer, leder i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Ifølge Fleischer er organisasjonen helt avhengig av advokatbistand for å sørge for at de som er verst utsatt kan leve i trygghet.

– Hvis ikke, lekker det ut informasjon som kan sette disse menneskenes liv i fare, sier Fleischer til Aftenposten.

SEIF har nå tatt initiativ til et møte med justisminister Odd Einar Dørum (V).

SEIF og MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner opplever en økende tilstrømming av mennesker på flukt. Så langt i år har SEIF hatt 75 “krisesaker”, hvorav organisasjonene i 47 av sakene har hjulpet til med nytt bosted m.m.