Har Taliban en hjemmeside?

0Shares

Allerede i juni måned ble det “uhellige” Internett forbudt i Afghanistan, men det forhindret ikke landets Taliban-styre i å drive en offisiell hjemmeside på adressen www.afghanistan-ie.com.

Etter den 11. september ble siden lukket, og spørsmålet er, hvordan det overhodet var mulig for Taliban å etablere en hjemmeside. Et DNS-oppslag avslører at siden lå hos den største Internett leverandøren i Pakistan, Brain.net.pk.

Angivelig ble hjemmesiden lukket, fordi mengden av trafikk etter angrepet oversteg det tillatte maksimum. Brain.net.pk leverer stadig e-mail til Talibans ambassade i Pakistan – og det er muligens herfra, gjennom en 56K dial-up linje, at hjemmesiden er blitt styrt.

Brain.nets side ligger alle på maskiner i Singapore, hvor det er nesten ubegrenset båndbredde til resten av verden. Brain.net avviser at det har været mulig for Taliban å foreta direkte dial-up fra Afghanistan – landets telefon-system er simpelthen for dårlig.