På flukt: Stengte dører for flyktninger

Majoran Vivekananthan
Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all)

En pakistansk flyktningeleir for afghanere har åpnet dørene for nye flyktninger etter sterk press fra FN. Det at Pakistan setter en stopper for flyktningetrømmen er forståelig. Ved å ta i mot nye inn i et leir som allerede er overfylte vil kapasiteten bli sprengt. Allerede før bombingen har landet tatt i mot 2 millioner afghanere. Og Pakistan er heller ikke et rikt land.

Spørsmålet er hvor mye vestlige land kan bidra med for å hjelpe flyktningene.

Land som Australia, Canada og USA får velge først i de oversvømte flyktningeleirene, og de så kalte ”problem flyktningene” er det ingen som vil ha. Norge har forpliktet seg til å motta en gruppe syke og handikappede, men den inkluderer ikke mer enn 20 av de 1500 kvoteflyktningene som kommer hit årlig – 1,3 prosent.

Eldre, syke og handikappede kan ikke bidra med noe annet enn utgifter hvis de fikk opphold i et nytt land. Det er trist at de vestlige land som har ressurser til å ta i mot flyktninger begrenser menneskeverdet innenfor sitt lands grenser. Et tidligere tilfelle av hvordan en gruppe mennesker kan bli utsatt for psykisk terror er flyktningene i ”Tampa” som ble nektet adgang til Australia.

Det som ofte ignoreres er de menneskene bak denne kollektive stemplingen ”flyktninger” og hvorfor de søker et nytt land.