Flyktningene slippes inn

0Shares
Latest posts by Majoran Vivekanantan (see all)

Ruud Lubbers, FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), har brukt uka til hektisk møtevirksomhet med ledere for flere av Afghanistans nabostater. Målet har vært å lette på den ekstremt spente situasjonen de stengte grensene har skapt.

Lubbers agenda i Pakistan denne uka har vært å få på plass avtaler med myndighetene om opprettelsen av nye leire på pakistansk territorium.

Lubbers uttalte i Islamabad etter møtene med general Musharraf at UNHCR i samarbeid med pakistanske myndigheter skal sette opp leire for til sammen 300.000 mennesker.

Ruud Lubbers har presset på pakistanske myndigheter for å få til en åpning av grensa, og samtidig få satt opp et skikkelig registreringssystem.

Fram til nå har Pakistan ønsket å holde grensa mot Afghanistan stengt, noe som har ført til at folk har tatt seg over grensa uten å bli registrert eller tilvist oppholdssted. Resultatet er at de ankomne flyktningene enten har havnet i byene, de eksisterende leirene eller på landsbygda.