Deltakerbevis for introduksjonsprogrammet

0Shares

Utlendingsdirektoratet har utarbeidet et deltakerbevis og anbefaler at kommuner utsteder dette til alle som har deltatt i introduksjonsprogram.

– Ved at mange kommuner utsteder det samme beviset, vil dokumentet lettere gjenkjennes uansett hvor i landet den nyankomne søker arbeid eller skoleopptak.

Målet er at potensielle arbeidsgivere etter hvert gjenkjenner beviset og at det blir vektlagt ved ansettelser, sier fungerende direktør i UDI, Manuela Ramin-Osmundsen.

Deltakerbeviset kan bestilles gratis hos UDI, per brev eller faks. Brevet eller faksen må ha stempel fra kommunen og det er kun kommunen som kan utstede beviset.