Barns levekår

0Shares

Undersøkelsen “Barns levekår – betydningen av familiens økonomi for barns hverdag” handler om hvordan barn fra familier med lav inntekt har det, sammenliknet med barn flest.

Rapporten slår fast at 60 000 barn i alderen 0-17 år i Norge lever under EUs fattigdomsgrense. Det er enslige foreldre, familier uten jobb og ikke-vestlige innvandrere som er dårligst stilt.

Datamaterialet består blant annet av intervjuer med foreldre og barn fra et utvalg familier med lav husholdningsinntekt og intervjuer med barn og foreldre fra et tilfeldig utvalg familier. Undersøkelsen er den største i sitt slag i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom NOVA og Norske Kvinners Sanitetsforening.