Utlysing av oppdrag

0Shares

Fra 1. januar 2004 ble det innført en ordning som innebærer at personer med endelig avslag på asylsøknaden, som hovedregel, ikke lenger får bo i asylmottak etter utreisefristen. Denne ordningen skal nå evalueres, og Kommunal- og regionaldepartementet innbyr til konkurranse med forhandling i forbindelse med kjøp av evalueringen.

Hovedformålet med evalueringen er å undersøke i hvilken grad ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden har bidratt til raskere returer av avviste asylsøkere, og hvordan ordningen virker for avviste asylsøkere som ikke returnerer.

Evalueringen skal gjennomføres innenfor en ramme på kr 800 000 og være avsluttet innen 13. mai 2005. Frist for innlevering av tilbud er 21. oktober 2004 kl. 14.00.