– Bør trues med bøter og tapt barnetrygd

0Shares

Tvangstiltakene bør settes inn overfor foreldre som tar barna ulovlig ut av skolen, de bør miste barnetrygden, mener utvalget, melder NRK. – Det norske samfunnet har vært for passivt, og vi har i alt for stor grad trodd at integreringen vil så av seg selv, sier lederen i utvalget, Libe Rieber-Mohn.

Kvinner og menn som ikke møter opp til språkopplæring, bør få bøter. Det innvandringspolitiske utvalget legger forslagene frem for landsstyret i dag, og til våren kan landsmøtet gjøre dem til partiets politikk.

Daglig leder Ella Gosh i senter mot etnisk diskriminering liker ikke forslagene fra utvalget. -De aller fleste er godt motiverte for å lære norsk, det er bare en liten gruppe som uteblir, sier hun. Hun mener at det er bedre å lokke denne lille gruppen til undervisning, i stedet for å true.